Chùm Ảnh: Tưng Bừng Ngày Thứ Nhất Đại Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 25 Đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Hôm nay, ngày 28/7, ngày thứ nhất của đại lễ húy kỵ Đức Tôn Sư đã diễn ra tưng bừng, nồng ấm tại Quan Âm Tu Viện, Đồng Nai. Đến thời điểm này, mọi ngõ ngách ở tu viện bị che khuất rợp trong rừng người là người từ khắp nơi đổ về