Câu Chuyện Phật Giáo Số 24: Thà Khuấy Động Nước Nghìn Sông, Chứ Không Được Làm Động Lòng Người Tu Đạo

Nghiệp duyên tham ái rất lớn ở cõi Dục Giới Ta Bà sẽ hỏa thiêu tất cả mọi công đức tu tập, phá vỡ hết những gì cao đẹp nhất theo lý tưởng người xuất gia nên mong các bạn đừng cố kìm kẹp, nhốt vây lý tưởng cao đẹp ấy và tạo những duyên nghiệp trái ngang sẽ làm mất đi rất nhiều hạt bồ đề tâm cả cửa đạo và cửa đời. Nhân[...]