Đức Dalai Latma Lo Ngại Những Tệ Nạn Do Con Người Gây Ra Hơn Do Thiên Tai

tệ nạn 05/06/2014 09:22 0 bình luận

"Có rất nhiều người tự nhận mình là thánh thần nhưng họ chỉ tìm kiếm tiền bạc và tình dục. Các tín độ nên biết phẩm chất của những nhà lãnh đạo tâm linh. Nếu 1.2 tỷ người Ấn Độ tin vào thánh thần thì tại sao tham nhũng lại xảy ra? Các tín đồ tham nhũng cũng nên bị những nhà lãnh đạo tôn giáo từ chối."