Tổng Thống Thein Sein: Tạp Chí Time Tuyên Truyền Thông Tin Sai Lạc Về Tình Hình Phật Giáo Myanmar

Tờ tạp chí Time hôm 1/7 đã đăng bức ảnh nhà sư vì dân tộc U Wirathu với tiêu đề "Gương mặt khủng bố Phật Giáo" Câu chuyện của tờ tạp chí "Khi Phật tử trở nên tồi tệ" khám phá sự gia tăng bạo lực, những lời giảng dạy của các nhà sư vì quốc gia ở Miến Điện và những nơi khác của Á Châu như Sri Lanka và vai trò của các[...]