Câu Chuyện Phật Giáo Số 18: Tâm Thư Cảm Động Về Nhân Quả Của Một Bác Sĩ Triệu Phú Qua Đời Vì Ung Thư

Tâm sự của vì bác sĩ này chính là một bài học cảnh tỉnh không chỉ cho đội ngũ y bác sĩ mà còn trong tất cả cách ngành nghề là cần phải có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp thì mới trụ vững thành công. Vị bác sĩ này ra đi vì ung thư chính là bài học về nhân quả vô thường rằng nhân quả là không hề sai chạy và cuộc sống[...]