Tài Tử Điện Ảnh Hollywood Richard Gere: Phật Giáo Giúp Tôi Kiềm Chế Ham Muốn Tình Dục

Trong một bài phỏng vấn với tờ báo Guardian, ông cho biết "Tôi vẫn chưa là chính mình. Bạn không muốn mất năng lượng ấy nhưng dường như ở một độ tuổi nào đó khi bạn bị nó điều khiển, bạn không thể kiểm soát được thì đó thật là một điều tồi tệ."