Khánh Thành Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông có tư thế ngồi tọa thiền được đặt trang trọng tại khu vực tượng đá An Kỳ Sinh, trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.