Đức Cứu Thế Ở Đâu Trong Cơn Siêu Bão Hải Yến Tàn Phá Philippines?

sáng tạo 12/11/2013 09:28 0 bình luận

“Đây là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho những người đã mất: Chúng ta có thể sống theo con đường mà họ có thể cảm giác rằng họ tiếp tục sống trong chúng ta, chánh niệm hơn, sâu sắc hơn, đẹp hơn, tận hưởng mỗi phút giây của cuộc đời sẵn có của chúng ta cho họ.” Thầy Nhất Hạnh cho biết.