Trẻ Em Rủ Nhau Lên Chùa... Học Chữ

Khi biết nhà chùa mở lớp dạy chữ cho các em học từ lớp 1 đến lớp 8 nhiều phụ huynh đã đến đăng kí cho con em mình lên chùa học chữ vừa củng cố kiến thức văn hóa và vừa tạo cho các em một không gian lành mạnh và học thêm rất nhiều kiến thức về giáo lý nhà Phật.