Doanh Nhân Trẻ Đặng Quang Trí Và Dự Án Cho Đi 10 Ngàn Quyển Sách Quản Lý Nghiệp

Một câu chuyện thật, hoàn toàn có thật đang diễn ra. Đó là việc áp dụng “Người nam châm – bí mật của luật hấp dẫn” cùng với “Luật hấp dẫn – bí mật tối cao” và triết lý "gieo hạt" vào công việc và cuộc sống để đón nhận hạnh phúc và thành công không giới hạn.