Phật Tử Quy Y Tam Bảo Có Được Lạy Thờ Quỷ Thần, Thổ Địa, Ông Táo, Thần Tài, Ngọc Hoàng?

quy y pháp 26/05/2015 01:43 2 bình luận

VẤN: Kính thưa Sư, con đọc trong kinh có quy tắc: Đã quy y Tam Bảo thì không được quỳ lạy quỷ thần, gốc cây, bờ sông, ông Táo, ông Địa, miễu, đình. Con cảm thấy hoang mang vì trước nay ông bà và gia đình con đều có thờ và lạy: miễu bà, ông Táo, ông Địa, ông Quan thánh, mẹ sanh mẹ độ, Đình, bàn thiên, bàn thờ ngài[...]