Canada: Cảnh Sát Điều Tra Nạn Sư Giả Đòi Tiền Quấy Nhiễu Người Dân

“Họ lợi dụng truyền thống của Phật giáo để lấy tiền cho chính họ” Sanha Park, chủ tịch của thiền viện tại đường Clair và Bathurst cho biết. “Các nhà sư ở Á Châu có thể nhận cúng dường nhưng họ không bao giờ đòi hỏi. Nếu những nhà sư này nổi giận vì mọi người không đưa tiền thì đó không phải là thực hành đúng theo[...]