Quan Niệm Về Tự Tử Dưới Góc Nhìn Phật Giáo

Theo luật nhân quả, những người tự sát nếu được đầu thai lại làm người, cũng thường có khuôn mặt xấu xí, hoặc bị mắc chứng điên loạn, thần kinh. Dùng thuốc ngủ để tự sát lại có thể sinh ra bị trầm cảm, u mê, tự kỷ…