Tăng Ni Phật Tử Hàn Quốc Phản Đối Hệ Thống Tên Lửa Phòng Thủ Của Mỹ

Seọngu, Hàn Quốc - Tăng ni Phật tử ở vùng núi cách phía nam Seoul khoảng 135 dặn đã bỏ ra 59 ngày vừa qua cùng thiền hành không ngừng phản đối dọc theo con đường dẫn đến nơi quân đội Mỹ đặt vị trí hệ thống tên lửa phòng thủ nhằm chống lại những mối đe dọa chiến tranh từ Bắc Hàn.