10. Nên Làm Gì Nếu Bạn Bị Nhiễm Covid ? Nên Chăm Sóc Người Bệnh Covid Tại Nhà Như Thế Nào?

Nếu bạn bị sốt, ho hay có các phản ứng khác, bạn có thể bị nhiễm covid. Hầu hết mọi người đều có các triệu chứng nhẹ và có thể phục hồi tại nhà. Nếu bạn bị bệnh: - Phải theo dõi triệu chứng bệnh - Nếu bạn có các dấu hiệu bệnh khẩn cấp cần phải gọi gặp bác sĩ.