Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Tiếp Kiến Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Phó Thủ tướng cũng mong muốn, trên tinh thần trân trọng những giá trị tư tưởng về hòa bình, vô ngã vị tha của phật giáo, Ngài Drupa và phật giáo Việt Nam cùng với phật giáo thế giới tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng phật giáo trong đời sống xã hội, tìm tiếng nói chung hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của mỗi quốc gia,[...]