Người Dân Peru Quy Ngưỡng Phật Giáo Để Đương Đầu Với Áp Lực Cuộc Sống

“Hầu hết mọi người nói với tôi là họ chỉ mong tìm một chút cảm giác bình an, không bị khấy động quá nhiều vì các bác sĩ khuyên họ nên đến đây.” Sư cô Oshiro nói thêm rằng “mọi người dường như bắt đầu nhìn vào bản thân họ hơn.”