Sáu Trường Đại Học Hàng Đầu Thế Giới Nhận Tài Trợ Nghiên Cứu Phật Giáo Từ Trung Hoa

Trường đại học British Columbia ở Canada (UBC) sẽ dẫn đầu hệ thống các trường đại học quốc tế để mở rộng nghiên cứu về Phật giáo và văn hóa Đông Á nhờ vào nguồn tài trợ 4.9 triệu USD từ ngôi chùa Liuzu thuộc tông phái Phật giáo Chan ở Trung Hoa.