Đền Chùa Ở Đài Loan Từ Bỏ Truyền Thống Vì Trách Nhiệm Môi Trường

Phật giáo và Đạo giáo là hai tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở Đài Loan, theo số liệu thống kê từ phía chính phủ năm 2006, tương ứng lần lượt với 35% dân số là 33% ô nhiễm môi trường. Và cứ mỗi một triệu người tham dự các nghi lễ thường nhật và những lễ hội tôn giáo ở những đền chùa và những địa điểm hành hương qua đảo,[...]