Tu Sĩ Xuất Gia Có Được Xem Ca Nhạc, Xem Phim Hay Những Trò Giải Trí Thế Tục Không?

VẤN: Thưa Sư, con được biết trong giới luật nhà Phật thì các vị xuất gia không được nghe ca nhạc, các thứ giải trí tiêu khiển đời thường phim ảnh để không bị nhiễu loạn tâm mình. Thế nhưng hiện nay con thấy rất nhiều chùa đều tổ chức ca nhạc vào các dịp lễ, thậm chí mời ca sĩ rất nổi tiếng đến hát, sản xuất phim ảnh,[...]