15. Thuốc Paxlovid Điều Trị Covid Hiệu Quả 90% - Hướng Dẫn Sử Dụng Paxlovid Trong Điều Trị Covid Ngoại Trú

paxlovid 14/03/2022 06:09 0 bình luận

Ritonavir tăng cường nirmatrelvir (Paxlovid) hoạt động chống lại biến thể B1.1.529 (Omicron) mặc dù hiện đang thiếu dữ liệu về hiệu quả lâm sàng của Paxlovid chống lại biến thể này. Bởi vì có nguy cơ tương tác thuốc nghiêm trọng nên thuốc này có thể không an toàn với tất cả mọi bệnh nhân.