Ông Đồ

ông đồ 28/05/2015 09:32 0 bình luận

Năm nay đào lại nở, Không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?