Nguồn Gốc Của Ngày Lễ Phật Đản Và Cách Tính Phật Lịch Như Thế Nào?

VẤN: Xin Sư cho con biết nguồn gốc ngày Phật Đản xuất phát từ đâu và cách tính Phật lịch là như thế nào? Tại sao có chùa tổ chức mừng ngày đức Phật đản sanh vào mùng 8/4 và có chùa tổ chức vào ngày rằm tháng tư? Phật tử chúng con nên làm gì là tốt nhất để mừng ngày đức Phật đản sanh?