Lối Rẽ Vào Xuân

niết … 03/02/2015 10:01 0 bình luận

Phút giây Tết đến thiết tha Âm thầm mặc niệm quê nhà nhớ mong Nắng xuân chút bụi sắc không Hồn xuân giao cảm nặng lòng cố hương