Chùm Ảnh :Hơn 100 Ngôi Chùa Của Tông Phong Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Ni Trưởng Xuất Gia Tại Tổ Đình Linh Sơn Núi Dinh

Hòa trong tiết xuân những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, tăng ni Phật tử của hơn 100 ngôi chùa thuộc Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng đã cùng tề tựu về Tổ Đình Linh Sơn núi Dinh để đón mừng kỷ niệm lần thứ 59 ngày xuất gia của ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm Tu Viện và Liên Tông Non Bồng.