Ký tự được đánh dấu: nhứt ý

 • Chùm Ảnh: Nồng Ấm Lễ Húy Kỵ Đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

  nhứt ý 31/08/2016 12:14 0 bình luận

  Những cơn mưa cuối hạ không ngừng đổ xuống sau mùa Vu Lan hiếu ân vẫn không làm chùng lòng con cháu của Liên Tông cả trong và ngoài nước cùng hối hả quay về Quan Âm Tu Viện để tổ chức tưởng niệm ngày đại lễ húy kỵ lần thứ 28 của Đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý, tông chủ của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

   
 • Pháp Khí Thiền Môn

  nhứt ý 13/06/2013 09:41 0 bình luận

  Chuông, trống mõ, kiền chùy… là pháp khí nhà Phật (nghi lễ của nhà Phật), cũng là pháp khí Phật sự không thể thiếu trong chốn thiền môn. Làm Tăng Ni, không ai có thể không biết các Phật sự trên, một đời tu hành và làm Phật sự mà không biết ý nghĩa pháp khí ấy thì thật là mất nhân duyên Phật Pháp. Vì các pháp khí đó[...]

   
 • Tiểu Sử Các Đời Trụ Trì Tổ Đình Linh Sơn

  nhứt ý 21/04/2014 04:47 0 bình luận

  “Cây Bồ Đề không thể lớn giữa hư không” đó là “Bồ Tát Pháp” mà các tăng ni Phật tử Việt Nam đã biết lay chuyển dòng pháp ấy trở thành dòng mạng mạch cho Phật Giáo Việt Nam. Và cũng đúng như tôn chỉ hiện nay của Phật giáo Việt Nam đó là: Đạo Pháp và Dân Tộc. Hàng hậu bối của Tổ Đình Linh Sơn hằng ghi nhớ dày công bồi[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com