Nhớ Cha

nhớ cha 30/06/2015 09:13 0 bình luận

Trời buồn, nếu không có mùa xuân Con tủi, khi cha không còn nữa Con vẫn biết cha là mãi mãi Nhưng làm sao nói tiếng tri ân?..