"Nhét Tiền Vào Tay Phật Là Phỉ Báng, Vái Như Bổ Củi Là Sai"

“Đến chùa, nhét tiền vào tay tượng Phật là sự phỉ báng, hối lộ thánh thần. Phật tại tâm, chỉ cần nhất vái là đủ, vái như bổ củi cũng sai”.