Nepal: Tăng Cường An Ninh Ở Lâm Tỳ Ni Và Các Thánh Tích Phật Giáo

Kathmandu, Nepal – Nepal đã tăng cường lực lượng an ninh ở Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản Sanh với nhân viên an ninh để kiểm tra từng du khách đi vào thánh tích sau gần một tuần kể từ vụ tấn công khủng bố xảy ra ở tháp Đại Giác Ngộ ở Ấn Độ.