Tu Sĩ Nhật Bản Khởi Động Chương Trình Nhà Sư Không Biên Giới

Đầu tiên là các bác sĩ, sau đó là đến các phóng viên và hiện giờ một nhóm các nhà sư ở Nhật Bản đang muốn hình thành tổ chức Nhà Sư Không Biên Giới nhằm kết nối các tông phái Phật giáo để giải quyết các vấn đề của toàn cầu như đói nghèo.