Nguồn Gốc Pháp Y? Y Bát Có Được Tặng Cho Phật Tử Tại Gia Không?

VẤN: Con thấy các sư thầy, sư cô mặc rất nhiều màu sắc y áo và kiểu dáng khác nhau nhưng con không hiểu ý nghĩa của việc khác nhau này. Làm thế nào để con phân biệt sự khác nhau thông qua các màu sắc, kiểu dáng y áo.