Vì Sao Có Đại Lễ Vu Lan Và Nguồn Gốc Của Lễ Hoa Hồng Cài Áo?

VẤN: Hằng năm con có theo mẹ lên chùa vào lễ Vu Lan, nghe tụng kinh giảng dạy con xúc động lắm. Đẹp và vui nhất là được mang hoa hồng đỏ trên ngực áo vì còn mẹ. Xin Sư cho con biết vì sao có đại lễ Vu Lan? Con nghe tụng “Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát” nhưng không hiểu vì sao? Nguồn gốc của lễ[...]