Ngón Tay

ngón tay 23/10/2014 08:30 0 bình luận

Ngón tay của Đấng Từ Bi Chỉ trăng sáng tỏ chỉ ngày chỉ đêm Tự mình thắp đuốc đứng lên Vượt qua gai góc chông chênh tìm mình...