Singapore: Không Nên Phóng Sanh Động Vật Trong Ngày Lễ Phật Đản Vesak

Singapore – Hội đồng công viên quốc gia đang khuyến cáo nhắc nhở công chúng không nên phóng sanh động vật hoang dã vào ngày lễ Vesak.