Cho Tiếng Chuông Chùa Mãi Ngân Vang Trên Các Đảo

“Tôi cho rằng, đạo phải được gắn với đất nước, dân tộc thì việc hành đạo mới bền chặt. Được ra Trường Sa làm phật sự là mong ước bấy lâu của tôi. Tôi nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để cho tiếng chuông chùa mãi ngân vang trên các đảo ở Trường Sa, đem lại sự an lành cho quân, dân nơi đây” - Đại đức Thích[...]