Ấn Độ: Đức Pháp Vương Karmapa Giải Nghi Về Năm Tận Thế 2012

“Cầu nguyện cho tất cả đều có sự bình an và hạnh phúc dài lâu. Cầu cho tất cả chúng ta những người cùng chia sẻ sống trên hành tinh này sẽ cùng gắn kết bên nhau trong an hòa vào năm mới.” Ngài kết luận.