12. Covid Vaccine Có Thể Tiêm Trộn An Toàn Không? Các Quốc Gia Thử Nghiệm Tiêm Trộn Vaccine Như Thế Nào?

“Đã có bằng chứng khoa học tốt để cho biết chiến lượt này là an toàn và hiệu quả khi áp dụng cho vaccine covid 19. Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Đức và Anh cho thấy phản ứng miễn dịch thành công và không có vấn đề lo ngại về an toàn. Chúng tôi sẽ có nhiều dữ liệu hơn trong thời gian ngắn và EMA sẽ tiếp tục[...]