Sử Dụng Bùa Ngãi, Hầu Mẹ Thiêng Mẹ Độ Để Sinh Con Có Được Không?

VẤN: Vợ chồng con đã cưới nhau khá lâu nhưng vẫn chưa có con. Chúng con đã làm mọi biện pháp theo khoa học, kể cả thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bất thành. Gia đình con theo Phật nhưng mẹ con cũng thường hay theo tín ngưỡng dân gian, xem bói, hầu đồng hay đến các miễu chùa bà. Có lần mẹ đi xem bói nói ở nhà lo tụng[...]