Dòng Sông Châu Giang

mẹ hiền 22/02/2014 09:24 0 bình luận

Có một hôm tôi trở về quê ngoại, Nhìn dòng Châu Giang nước chảy lững lờ. Tôi nhớ quá, nhớ ngày xưa có mẹ, Dắt con qua phà, lúc tuổi còn thơ.