Ý: Khánh Thành Ngôi Chùa Phật Giáo Lớn Nhất Châu Âu ở Rome

Ngôi chùa Phật giáo lớn nhất châu Âu ở Rome vừa được khánh thành vào hôm 31/3 với sự hiện diện của thị trưởng thành phố Gianni Alemnno và hàng ngàn thành viên của cộng đồng người Hoa cùng các nhà sư Tây Tạng