Câu Chuyện Dòng Sông - Lời Người Dịch

Đọc "Câu chuyện dòng sông" chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời đáng sống vàchứa đựng muôn ngàn hương sắc tuyệt vời, mà chúng ta thường bỏ quên vàđánh mất giữa đời sống thường nhật. "Câu chuyện dòng sông" là câu chuyệncủa mỗi người trong chúng ta; đó cũng là hình ảnh muôn thuở của trần gianvà của mộng đời bất tuyệt.