3. Linh Ứng Về Sự Cầu Mưa Ở San Francisco - Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt Đối Là Chân Kinh

linh sứng 24/05/2022 03:53 0 bình luận

Ở San Francisco và những vùng phụ cận mấy trăm dặm đã xảy ra nạn hạn hán. Trong hai năm liền mưa rất ít, không những gây khó khăn cho việc trồng trọt mà nước uống cũng trở thành vấn đề nghiêm trọng, nên việc dùng nước mỗi ngày bị hạn chế. Vì thế, những người xuất gia và tại gia ở chùa Kim Sơn tự động phát tâm cầu mưa,[...]