Bỉ Trở Thành Quốc Gia Liên Minh Châu Âu Thứ Hai Công Nhận Phật Giáo

Bỉ sẽ chính thức công nhận Phật giáo sau khi chính phủ liên bang chấp thuận dự luật vào hôm thứ sáu, mở cửa cho các nguồn tài trợ, các phái đoàn chính thức và các lớp học