Chùm Ảnh: Lễ Truy Niệm, Phụng Tống Kim Quan, Trà Tỳ Và Xá Lợi Của Cố HT Thích Vạn Hùng – Phó Ban Quản Trị Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Ngày thứ hai tang lễ cố HT Thích Vạn Hùng , 31/12/2019 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, thắm tình đạo vị và rất xúc động. Từ mờ sáng, các phái đoàn khắp nơi lại tiếp tục về Quan Âm Tu Viện để viếng thầy. Tang lễ của cố Hòa thượng đã được diễn ra ở trai đường, đối diện với chiếc cốc rất đơn sơ giản[...]