Đức Dalai Latma Lên Tiếng Ủng Hộ Hôn Nhân Đồng Tính

Đức Dalai Latma đã bày tỏ sự ủng hộ với hôn nhân đồng tính, cho biết đó là”ok” và là việc riêng của những người đồng giới đến với nhau. “Nếu hai người thật sự có cảm giác như vậy và hai bên đều đồng ý thì được thôi.” Nhà lãnh đạo tâm linh của Tây Tạng đã trả lời trong chương trình trò chuyện với Larry King như vậy.