Bảo Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông Lập Kỷ Lục Châu Á

Tổ chức Kỷ lục châu Á đã có văn bản chính thức công nhận Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đúc bằng đồng nguyên khối lớn nhất châu Á.