Đức Dalai Latma Khuyên Các Tín Đồ Thiên Chúa Giáo Không Nên Cải Đạo Sang Phật Giáo

kỷ luật 02/06/2013 10:18 0 bình luận

“Tất cả các tôn giáo chính đều truyền tải thông điệp như nhau. Những thông điệp về tình yêu, lòng từ bi, tha thứ, khoan dung, hài lòng và tự kỷ luật. Tôi có những người bạn theo đạo Thiên Chú Giáo và Hồi Giáo. Tất cả đều có chung những giá trị như nhau.”