Ký tự được đánh dấu: kinh vu lan

 • Yếu Nghĩa Kinh Vu Lan

  kinh vu lan 30/08/2017 12:04 0 bình luận

  Đạo Phật đã hiện diện tại thế gian hai mươi lăm thế kỷ, và hiếu đạo là đạo của con người. Cho nên kể từ khi Phật thuyết kinh Vu Lan cho đến ngày nay, biết bao nhiêu người đã đọc tụng một cách thông thuộc. Cứ mỗi độ Vu Lan Rằm tháng Bảy, chùa chiền hơn lúc nào hết, tấp nập tín đồ đến hành lễ.

   
 • Phật Thuyết Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

  kinh vu lan 18/08/2013 07:53 0 bình luận

  Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vậy Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thụ Viên trung Chư Tăng câu hội rất đông Tính ra đến số hai muôn tám ngàn Lại cũng có các hàng Bồ Tát Hội tại đây đủ mặt thường thường

   
 • Lược Ý " Đại Lễ Vu Lan" Trong Truyền Thống Pháp Hội Phật Giáo Bắc Truyền

  kinh vu lan 31/07/2013 09:17 0 bình luận

  Đại Lễ Vu Lan tiếng Phạn là Ullambana, Đông độ phiên âm là Ô lam bà noa, còn gọi là Vu Lan Bồn. Phiêm âm chữ Ullam là “Vu Lan” có nghĩa là “Đảo huyền” treo ngược, chử bana là “Bồn” có nghĩa là “Cứu” chỉ cho vật dụng dùng để cứu giúp, cho nên danh xưng Vu Lan Bồn có nghĩa là Cứu đảo huyền, cứu giúp thoát khỏi nổi khổ bị[...]

   
 • Rằm Tháng Bảy Và Việc Báo Hiếu Theo Kinh Vu Lan

  kinh vu lan 26/05/2015 04:15 0 bình luận

  Vu Lan nói đủ là Vu Lan Bồn có nghĩa là Cứu Đảo huyền, tức là một phẩm kinh được dịch từ tiếng pali sang tiếng Trung quốc vào năm 265 đời Võ đế nhà Tây Tấn. Nội dung kinh Vu Lan Bồn kể lại câu chuyện Ngài Mục Liền Liên đắc lục thông, dùng huệ nhãn quán sát thấy Mẹ bị đọa vào loài ngạ quỹ. Ngài mang cơm dâng cho Mẹ,[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com