Kinh Ràhula - Kinh Vangìsa

Y áo, đồ khất thực, Vật dụng và sàng tọa, Chớ có tham ái chúng, Chớ trở lui đời này. 330. Chế ngự trong giới bổn, Phòng hộ trong năm căn, Hãy tu tập niệm thân, Sống với nhiều nhàm chán.