Thiền Giúp Cai Nghiện Thuốc Lá Như Thế Nào?

Nếu bạn muốn cai nghiện thuốc lá, bạn cần phải dùng tất cả mọi loại vũ khí có thể nhưng trên hết bạn nên chọn một phương pháp mà bạn tin là hữu hiệu. Đó có thể là dùng gà tây lạnh, châm cứu, thôi miên, giảm dần dần và thiền . Thật là vô nghĩa khi bạn dùng châm cứu nếu bạn không tin vào hiệu quả của nó.